Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2018

wdychamspaliny
7530 e255 390
wdychamspaliny
2094 8fec 390
wdychamspaliny
3394 5d2c 390
wdychamspaliny

-Jakim jest pan typem mężczyzny?
-Pani typem?
-Potwierdzam.

— Eric Emmanuel Schmitt "Małe zbrodnie małżeńskie"
wdychamspaliny
wdychamspaliny
3054 8c73 390
wdychamspaliny
5797 4d59 390

April 24 2018

wdychamspaliny
- To powiedz mi jeszcze - jak się zapomina?
- Powoli, dzień po dniu
— Lekarze
Reposted fromnonamegirl nonamegirl viastarryeyed starryeyed
wdychamspaliny
0460 a928 390
Reposted from4777727772 4777727772 viastarryeyed starryeyed
wdychamspaliny
nabrałam się na Ciebie wystarczającą ilość razy.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
wdychamspaliny
8434 3287 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viastarryeyed starryeyed
wdychamspaliny
Reposted fromaskman askman viastarryeyed starryeyed
wdychamspaliny
(...) tylko to co czujesz mnie interesuje
— Eldo "Pożycz mi płuca"
Reposted fromxalchemic xalchemic viastarryeyed starryeyed
wdychamspaliny
7393 4de2 390
Reposted fromthebelljar thebelljar viastarryeyed starryeyed

April 22 2018

wdychamspaliny
0837 7138 390
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vianowaay nowaay
wdychamspaliny
0263 3db3 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams vianowaay nowaay
wdychamspaliny
3374 f39f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianowaay nowaay
wdychamspaliny
“ nie wolno Ci rozmyślać za dużo. wstań, pobiegaj, posprzątaj dom, upiecz ciasto, a potem je zjedz, wsiądź na rower, zadzwoń do przyjaciółki, poczytaj, idź na spacer. rób wszystko na co masz ochotę, tylko nie rozmyślaj. to Cię niszczy. ”
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty vianowaay nowaay
wdychamspaliny
8021 7f6b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianowaay nowaay

April 17 2018

wdychamspaliny
6925 ddc7 390
Reposted fromkarolinnaa karolinnaa viacreure creure
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl