Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

wdychamspaliny
6925 ddc7 390
Reposted fromkarolinnaa karolinnaa viacreure creure
wdychamspaliny
4932 c26e 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viacreure creure
wdychamspaliny
7065 297b 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viacreure creure
wdychamspaliny
3644 34dc 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viacreure creure
wdychamspaliny
3458 b81c 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viacreure creure

April 13 2018

wdychamspaliny
5866 e62f 390
Reposted fromkrzysk krzysk viainyou inyou

April 05 2018

wdychamspaliny
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie vialeksandra leksandra
wdychamspaliny
7948 f008 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialeksandra leksandra
wdychamspaliny
Reposted fromshakeme shakeme vialeksandra leksandra
wdychamspaliny
1824 43fb 390
Reposted from4777727772 4777727772 vialeksandra leksandra
wdychamspaliny
wdychamspaliny
A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
Reposted frombeatkazz beatkazz vialeksandra leksandra
wdychamspaliny
8375 7998 390
Reposted fromshakeme shakeme vialeksandra leksandra
wdychamspaliny
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialeksandra leksandra
wdychamspaliny
Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Reposted fromvith vith vialeksandra leksandra
wdychamspaliny
5027 ab15 390
Reposted fromsarazation sarazation vialeksandra leksandra
wdychamspaliny
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka vialeksandra leksandra
wdychamspaliny
8969 b3e5 390
Reposted fromoiv13 oiv13 viajointskurwysyn jointskurwysyn
wdychamspaliny
4890 1efb 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viajointskurwysyn jointskurwysyn
wdychamspaliny
9216 e918 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl