Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2018

wdychamspaliny
Reposted fromshitty shitty viajointskurwysyn jointskurwysyn
8993 68bc 390

March 21 2018

wdychamspaliny
1869 0998 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viainyou inyou
wdychamspaliny
Kopernik nie miał racji.
Wszechświat 
obraca się wokół ciebie.
— Krystyna Gucewicz
Reposted fromperseweracje perseweracje viainyou inyou
wdychamspaliny
9020 091e 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viainyou inyou
wdychamspaliny
7201 ef0b 390
Reposted fromzmilosci zmilosci viainyou inyou
3139 d0b1 390
Reposted frombrumous brumous viainyou inyou
5984 1407 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viainyou inyou

March 17 2018

wdychamspaliny
"Poniedziałek bez Ciebie
Wtorek bez Ciebie
Środa bez Ciebie
Czwartek bez Ciebie
Piątek bez Ciebie
Sobota bez Ciebie
Niedziela bez Ciebie

Dobrze, że tydzień ma
Tylko siedem dni."

— Krystyna Gucewicz "Tęsknię"
Reposted fromimradioactive imradioactive viainyou inyou

March 16 2018

wdychamspaliny
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viainyou inyou
wdychamspaliny
Co chciałem wtedy powiedzieć? Nie pamiętam. Może nic ważnego. Ale dla mnie to były najważniejsze słowa w moim życiu, jakie chciałem powiedzieć, a których nie powiedziałem. Tak zastanowić się, to ile takich niewypowiedzianych słów przepadło na zawsze. A może ważniejsze były od tych wszystkich wypowiedzianych. Nie sądzi pan?
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viainyou inyou

February 18 2018

wdychamspaliny
W związku nie można żyć ciągłym strachem, że się nie wystarcza.
— K. Wawrzniak
Reposted fromduvet duvet viastarryeyed starryeyed
wdychamspaliny
2587 d506 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viastarryeyed starryeyed
wdychamspaliny
0361 789d 390
wdychamspaliny
Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka
— Carroll
Reposted fromsfeter sfeter viastarryeyed starryeyed
6273 50ee 390

epiphanyco:

london. uk.  13 07 2015.

Reposted fromkulamin kulamin viastarryeyed starryeyed

February 09 2018

wdychamspaliny
Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted frompouler pouler viaslowemwsedno slowemwsedno
wdychamspaliny
8188 f29b 390
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaslowemwsedno slowemwsedno
wdychamspaliny
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
Reposted fromcenturylove centurylove viaslowemwsedno slowemwsedno
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl